Glossari

Arreu: Fet sense saber com i sense pensar les conseqüències.

Ascopena: Sentiment infrahumà que provoca tant el bramit com la plorera per a finalment esdevindre en situació còmica

Brasa: Molt pesat, farragós, llarg i difícil de tragar

Brasero: Personatge molt pesat, farragós, llarg i difícil de tragar

Com per a flipar / Per a flipar: De bona qualitat, normalment dit de sustancies psicotròpiques

Fem: Merda mesclada amb palla

Femer: Fem amuntonat en una pila de grans dimensions

Filibustero: Personatge embaucador i de mara reputació

Garrut: Amb poca traça i escasses habilitats de coordinació ma-ull

Giliflauta: Personatge que fa giliflautades

Giliflautades: Accions dutes a terme per un giliflauta i caracteritzades per la imbecilitat

Golem de Merda: Criatura mitològica formada per una muntanya de merda i caracteritzada per la seua violència

Llandós: Personatge particularment pesat i irritant

Mate: Brasa argentina

Morralla: Peix de llotja venut a kilos, de poc valor i poc apreciat

Mindundi: Personatge de poca carisma

NFNH (No feet – No head): Literalment, Sense caps ni peus

Passó: Apallissament particularment prolongat. En sentit figurat: Brasa

Percal: Situació, escenari, disposició de coses – Persona descuidada

Poctrellat: Amb poca substància. També Pocasustància

Sepia, sepió, sepieta, sepionet: De mala qualitat (en grau descendent)

Tana: Passó

Xabacano: Persona o cosa amb poc (o gens) de glamour.

Xafamerda aponat/sentat: Personatge patètic que difícilment podria cagar-la més